HİZMETLERİMİZ
Buradasınız > Hizmetlerimiz > Yarı Romörk & Romörk Tip Onayı

Yarı Romörk & Romörk Tip Onayı

Ülkemizin Sanayisinde çok büyük bir önemi olan römork imalatları sanayimizin %40 oluşturmakta ağır sanayide çok önemli bir iç ve dış pazar oluşturmaktadır, fakat imalatçılarımızın bu ürünle ilgili olarak teknik ve ustalık becerisi fazla olmasına karşın dünya piyasasında marka olamamıştır. Kaliteli ürün üretmesine karşın imalatçılarımızın ürünleri diğer ülkelerin karşısında ucuz ve kalitesiz görülmektedir bu sebepten dolayı, römork imalatçılarımızın belgelendirme ve markalaşmaya önem vermesi gerekmekte ve bu konuda profesyonel yardım almaları gerekmektedir.
Birçok teknik servis olmasına karşı üretici firmalarımız bilgi alamamakta ve bir kısır döngü içine girmektedir, ayrıca teknik servisler ve kamu kurumlarından belge aldıktan sonra takibinin yapılmaması belge süresinin dolmasından dolayı mağdur duruma düşmektedirler.
Bu sebeplerden dolayı Römork Tip Onay belgelerinin alınması ve resmi kanunlar takip edilerek firmalarımızın ileriye doğru güvenle ilerlemeleri gerekmektedir

O1 & O2 Kategorisi Romörk Tip Onay

Günümüzde otomobillerin, kamyonetlerin vb. araçların arkasında kullanılan ve ülkemizde de sıkça görmeye başladığımız küçük römorkların da tip onaylı olması gerekmektedir.
Bu römorklar kategori olarak O1 ve O2 olarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
• O1 Kategorisi: Azami kütlesi 0,75 ton’u aşmayan römorklar.
• O2 Kategorisi: Azami kütlesi 0,75 ton’u aşan, 3,5 ton’u aşmayan römorklar.

O1-O2 kategorisi römork üretimi yapan bir firmanın, 1 araç tipi için yaklaşık 9 ila 13regülasyon çerçevesinde çalışması, gerekli test ve denetimlerinin yapılması, rapor veya sistem onaylarına haiz olması gerekmektedir. İlgili bu regülasyonlar kapsamında alınan sistem onayları ve/veya test raporları ile üretici firma; 2007/46/AT (MARTOY) veya 2007/46/EC Avrupa tip onayına başvurarak, araçlarına onay alabilmektedir.
Mevcut yürürlükte olan ithalat ve ihracat kanunları kapsamında Avrupa Topluluğu harici ülke üreticilerinin yurtdışına gerçekleştirdiği ihracatta Tip Onay Belgesi zorunlu hale gelmiştir. Sadece onay sahibi kuruluşların ürünleri Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkına sahiptirler.

Tip Onay sürecine girecek firmalara; gerekli direktif ve regülasyonlar doğrultusunda araç hazırlığı ve hazırlanan araçlara test esnasında doğru müdahalelerin uygulanması ve de en önemlisi yurtiçi ve yurtdışı ilgili bakanlıklara gönderilmek üzere dokümantasyon hazırlığı konuları önem kazanmaktadır. Birlik A.Ş. olarak söz konusu tüm tip onay çalışmalarında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.
Bugüne kadar; T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı başta olmak üzere aralarında Almanya, İngiltere, Hollanda, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg ve İspanya gibi onay sağlayan Avrupa Bakanlıkları’nın birçoğundan Türkiye ve yurtdışındaki müşterilerimize 2007/46/EC Avrupa Tip Onay sürecinde destek olduk ve desteğimizi sürdürmekteyiz.

O3 & O4 Kategorisi Yarı Romörk & Romörk Tip Onay

Ülkemizdeki O3-O4 kategorisi römork üreticisi firmaların yurtiçi ve yurtdışı ticaret girişimlerindeki teknik olumsuzluklara maruz kalmamak amacıyla, Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın sunduğu yönetmelikleri kapsayan üretim gerçekleştirme prosedürleri model alınmıştır.
Bu kapsamda O3-O4 kategorisi treyler üretimi yapan bir firmanın, 1 araç tipi için yaklaşık 11 ila 15 regülasyon çerçevesinde çalışması, gerekli test ve denetimlerinin yapılması, rapor veya sistem onaylarına haiz olması gerekmektedir. İlgili bu regülasyonlar kapsamında alınan sistem onayları ve/veya test raporları ile üretici firma; 2007/46/AT (MARTOY) veya 2007/46/EC Avrupa tip onayına başvurarak, araçlarına onay alabilmektedir.
Mevcut yürürlükte olan ithalat ve ihracat kanunları kapsamında Avrupa Topluluğu harici ülke üreticilerinin yurtdışına gerçekleştirdiği ihracatta Tip Onay Belgesi zorunlu hale gelmiştir. Sadece onay sahibi kuruluşların ürünleri Avrupa pazarında serbest dolaşım hakkına sahiptirler.
Tip Onay sürecine girecek firmalara; kendilerine özel bir kalite yönetimi standardı sağlanması, COP imalat uygunluğu denetimi için firmaların hazırlanması, gerekli direktif ve regülasyonlar doğrultusunda araç hazırlığı ve hazırlanan araçlara test esnasında doğru müdahalelerin uygulanması ve de en önemlisi yurtiçi ve yurtdışı ilgili bakanlıklara gönderilmek üzere dokümantasyon hazırlığı konuları önem kazanmaktadır.Birlik A.Ş. olarak söz konusu tüm tip onay çalışmalarında danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.
Bugüne kadar; T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı başta olmak üzere aralarında Almanya, İngiltere, Hollanda, İrlanda, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg ve İspanya gibi onay sağlayan Avrupa Bakanlıkları’nın birçoğundan Türkiye ve yurtdışındaki müşterilerimize 2007/46/EC Avrupa Tip Onay sürecinde destek olduk ve desteğimizi sürdürmekteyiz.
istem/Ayrı Teknik Ünite Tip Onay Belgesi düzenlenir.

Detaylı Bilgi İçin Lütfen İrtibata Geçiniz. İletişim Bilgilerimiz İçin Tıklayınız