HİZMETLERİMİZ
Buradasınız > Hizmetlerimiz > ADR Üst Yapı Tip Onayı

ADR Üst Yapı Tip Onayı

Taşıma tanklarının dizayn ve hesaplamaları, önem sırasına göre aşağıdaki gibidir.

• Teknik kurallar, direktif ve standartlara uygunluk açısından kontrol edilir.
• TPED Tasınabilir Basınçlı Kaplar Direktifi ( Basınçlı tankerler için geçerlidir, Atmosferik sartlarda çalısan tankerler hariçtir)
• Dizayn ve imalat ile ilgili ADR 6.8.2.6’da atıfta bulunulan Avrupa normları
• Tank dizaynı ve imalatında, ADR’de bahsi geçmeyen detaylar için (basınçlı tanklardaTPED’e) ve ilgili imalat standardına bakılır.
• Hesaplamalar ve dizayn ilgili Avrupa normu, (TPED) ve ADR gerekleri uyarınca incelenerek onay kuruluşları tarafından dizayn onayı verilir.
• Dizayn onayı verilmiş olan çizime göre imalatı yapılan prototip tankerde ilgili testler gerçeklestirilir ve sonuçların uygun olması durumunda ADR tip onayı belgesi ve basınçlı tanker, TPED Tasınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi kapsamına giriyorsa Modül B sertifikası test kuruluşu tarafından düzenlenir.

Birlik A.Ş. olarak araçların ADR sertifikalandırma sürecindeki başvurudan, onay alımına dek tüm aşamalarda üreticilerin yanında yer almaktayız.

İmalat Kontrolleri,Testler ve Sertifikasyon

• Tankın gövde ve bombe imalatında PED Annex 1 4.3 ve AD W0 yetkilerine sahip tedarikçilerden alınan sertifikalı malzemelerin kullanılmasına.
• İmalatçı tarafından sartnamede bahsedilen dizayn kural ve standartlarının ön gördügü malzeme testlerinin uygulanması ve sonuçlarının uygunlugu kontrol edilir.
• İmalatçının imalat yeterlilik belgesinin varlığı ve iş prosedürleri test kuruluşu tarafından kontrol edilir.
• Tankın gövde ve bombe şekillendirmesi ardından test kuruluşu tarafından boyut kontrolü yapılır.
• Sertifikalı kaynakçılar tarafından uygun kaynak yöntem, dokümantasyonuna ve uygun sarf malzemeleri ile kaynak yapıldığının kontrolü test kuruluşu tarafından yapılır.
• İmalat testlerinin, standartların öngördügü biçimde yapıldıgı test kuruluşu tarafından kontrol edilir.
• EN 473 sertifikalı operatörler tarafından NDT (tahribatsız muayene) faaliyetlerinin gerçeklestirildigi kontrol edilir.
• İmalatın kalite planında belirtilen tüm kritik kontrol noktalarına nezaret edilir ve/veya sonuçları test kuruluşu tarafından gözden geçirilir.
• API kaplinlerin, menhol kapaklarının,tüm vanaların ve emniyet vanalarının, CE sertifikalarının ve/veya ADR onaylarının varlığı ve uygunluğu kontrol edilir
• Dizayn kuralı ve standartlar uyarınca, ısıl islem gerekli ise gerçeklestirilen ısıl işlem şartları ve çıktıları test kuruluşu kontrol edilir.
• Kullanılan ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonlar sertifikaları sunulur.
• İmalat bitiminde tanklara, bahsi geçen dizayn kuralları ve standartları uyarınca gerçeklestirilen hidrostatik ve/veya pnömatik testlere test kuruluşu nezaret eder.
• Montaj sonrasında, tanker tipi ile degişmek üzere: tanker boru tesisatı, vanalar ve tüm bağlantılar dahil hidrostatik ve/veya pnömatik testlerine nezaret edilir.
• Tanker emniyet vanaları içeriyor ise, bu emniyet vanalarının fonksiyon testleri yaptırılır.
• Test ve kontrollerin sonucunun uygun olması durumunda ADR final test sertifikası ve tanker TPED kapsamına giriyorsa Modül F sertifikası onay kuruluşundan alınarak üretime başlanmış olur.