HİZMETLERİMİZ
Buradasınız > Hizmetlerimiz > CE Belgelendirme

CE Belgelendirme

İnsan, çevre ve canlı sağlığını etkileyebilecek ürünlerin Avrupa Birliği’nce yayınlanmış direktiflere uygun olarak üretilmesi ve piyasaya sunulması gerekmektedir.
Bu uygunluğun göstergesi ürüne iliştirilen CE markasıdır. Bu markanın kullanımı, ürünün cinsine bağlı olarak, onaylı kuruluş belgelendirmesini gerektirebilmektedir. Kuruluşumuz; Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa ve İtalya firmalarının temsilciliği şeklinde CE markalaması hizmeti yürütülmektedir.
- 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifi
- 90/385/EEC Aktif Yerleştirilebilir Tıbbi Cihazlar Direktifi
- 98/79/EC İnvitro Diyognostik Tıbbi Cihazlar Direktifi
- CPR 305/2011Yapı Malzemeleri Regülasyonu
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Teçhizat Direktifi
- 2009/48/EC (88/378/EEC) Oyuncakların Güvenliği Direktifi
- 92/42/EEC Sıcak Su Kazanları Direktifi
- 2006/42/EC Makineler Direktifi
- 2006/95/EC (ex-73/23/EEC) Düşük Voltaj Direktifi (LVD)
- 2009/105/EC (ex-87/404/EEC) Basit Basınçlı Kaplar Direktifi
- 2009/142/EC (ex-90/396/EEC) Gaz Yakan Cihazlar Direktifi
- 97/23/EC Basınçlı Teçhizat Direktifi
- 2004/108/EC Elektro-Manyetik Uyumluluk Direktifi (EMC)
- 95/16/EC Asansörler Direktifi
- 2004/22/EC Ölçü Aletleri Direktifi
- 93/15/EEC Sivil Kullanımlar İçin Patlayıcılar Direktifi