HİZMETLERİMİZ
Buradasınız > Hizmetlerimiz > 2.Aşama (Tamamlanmış) Araç Tip Onayı

2.Aşama (Tamamlanmış) Araç Tip Onayı

Bir aracın tamamlanmamış olarak trafiğe çıkması ve kullanılması yasal olarak söz konusu değildir. Bu sebeple, ana araç üreticilerinin tamamlanmamış araçlarını tamamlayarak trafiğe çıkartmak isteyen üreticilerin çalışması ve onay alması gereken konu Çok Aşamalı Tip Onayıdır. Bu çalışma sonucunda ana araç üreticisi 1. Aşama İmalatçı, daha sonraki aşamalar ise 2., 3, .…n. Aşama imalatçı olarak adlandırılmaktadır.
Yapılacak bu uygulama sonucunda üretilecek ürün ilgili araç sınıfı kapsamında sahip olması gereken tüm sistem tip onaylarına ve/veya test raporlarına haiz ise ilgili aracı için tip onayını alabilmektedir. Onaylanan araca tamamlanmış araç denilmektedir. Bu yöntem ile tip onayı alınan aracın satışından sonra aracının trafiğe çıkabilmesi mümkündür

Tamamlanmış araç: Çok aşamalı tip onayı sürecinin sonunda ortaya çıkan, regülasyonların ilgili teknik şartlarını karşılayan bir araca denir.
Bu yöntem uygulanırken her aşama kendi yaptığı imalat kapsamında ve bir önceki aşamanın imalat sonucu ürününden (daha sonraki aşama üreticisi için girdi olarak kullanılan araç) sorumludur. Her aşama imalatını ve çalışmasını yaptığı yönetmeliklerden sorumlu olmaktadır. Aracın son aşama üreticisi ise ürünü tamamlanmış olarak üretebilmek için ilgili araç sınıfına göre tüm yönetmelikleri çalışması zorunludur. Her aşamanın yaptığı imalat/tadilat bir önceki aşamanın çalıştığı sistem onayını/yönetmeliğini bozup bozmadığı kontrol edilir, böyle bir durum mevcut ise aynı yönetmelik sonraki aşama tarafından tekrar çalışmalıdır.
Bu süreçte Birlik A.Ş. olarak üreticiye; tasarım, çizim ve prototip esaslı yasal uygunluklar için önerilerle, dokümantasyon hazırlığına destek olarak, testlerin organizasyonuna ve ön testlerin gerçekleştirilmesinde, imalat hattı çalışmalarında, Türkiye ve Avrupa bazlı tip onay çalışmalarında teknik desteğimizi sağlamaktayız.